Länk till > Övriga dokument: protokoll, verksamhetsberättelser, stadgar

Funktionärer  (Uppdaterat 2018-07-08 TAN)

Styrelse och övriga funktionärer valda den 2 juni 2018 vid förenings stämman i Örebro

Funktion

Namn

E-post adress

Telefon

 

Ordförande: Petter Edström petter.edstrom@gmail.com 0705-23 53 19

Kassör

Webb ansvarig

 

Tore Nilsson tore.a.nilsson@gmail.se 070-582 2871
Sekreterare: Johan Friesland johnfriesland@gmail.com 070-4974873

Ledamot

Bengt Olofsson bengt.i.olofsson@gmail.com 08-5002 2245

Suppleant

Lena-Marie Hagman

 

lmt.hagman@bahnhof.se

019-31 16 36

 
Suppleant Annelie Arenstrand Cato. arenstrand64@gmail.com 076-140 4399

 

Valberedning

(sammankallande)

             Annica Walter-Landström    
Valberedning Eva Lundqvist-Johansson    
   


 

 

   

Revisorer

Revisor: Ray Clark ray.rsab@swipnet.se    
Revisor suppleant:

Leif Wahlstedt

leif.wahlstedt@telia.com

 

 

Övriga dokument

Dokument

Föreningsstämma 2018 Protokoll Verksamhetsberättelse 2016 - 2017
Föreningsstämma 2016 Protokoll Verksamhetsberättelse 2014 - 2015
Föreningsstämma 2014 Protokoll Verksamhetsberättelse 2012 - 2013
Föreningsstämma 2012 Protokoll Verksamhetsberättelse 2010 - 2011
Föreningsstämma 2010 Protokoll Verksamhetsberättelse 2008 - 2009
Föreningsstämma 2008 Protokoll Verksamhetsberättelse för 2006
Verksamhetsberättelse för 2007
Årsmöte 2006 Protokoll Verksamhetsberättelse för 2005 
Årsmöte 2005 Protokoll Verksamhets berättelse för  2004
Årsmöte 2004 Protokoll Verksamhets berättelse för 2003

Övriga dokument

Stadgar Stadgar  (uppdaterade 2014-05-03)
Guldklubbens arbetsområden: Arbetsområden
 
Skriva brev Paralympiska Guldklubben
c/o Petter Edström
Döbelnsgatan 95 lgh. 1208
113 52  Stockholm
Skicka E-post Ordförande: petter.edstrom@gmail.com

Vice Ordförande: tore.a.nilsson@gmail.com

Uppdaterat:  2018-07-08