Historien om Paralympiska Guldklubbens tillblivelse
Initiativtagare till den Paralympiska Guldklubben är Bertil Swahn från Ängelholm, guldmedaljör på 800 m löpning vid spelen i holländska Arnhem 1980. Bertil började i slutet på 1980-talet skicka brev både till SHIF och till drottning Silvia angående sin idé om att det borde bildas en Paralympisk Guldklubb.
Efter det att Bertil inte fått någon som helst respons från något håll, kontaktade han i mitten på 1990-talet Rolf Johansson, guldmedaljör både vid spelen 1976 i Toronto och vid spelen 1994 i Lillehammer. Rolf Johansson nappade på idén, kontaktade Lars Hjeltman, dåvarande kanslichef på SHIF och hade med honom ett flertal möten om både Guldklubbens eventuella bildande och om att skriva ”Handikappidrottens historia”.
1997 fick redaktören för tidningen Handikappidrott reda på Bertils och Rolfs planer och han skrev då en artikel om detta i nr 8 -97, vilket även följdes upp med fler artiklar i tidningen Handikappidrott både 1998 och 1999. Men fortfarande visade SHIF:s styrelse inget intresse för en Guldklubb.
Vid SHIF:s förbundsmöte 2001 valdes Karsten Inde in i SHIF:s styrelse och han tog där upp Guldklubbs-frågan på nytt vilket resulterade i att SHIF beslutade att stötta förslaget om att bilda en Paralympisk Guldklubb. Rolf Johansson, tillsammans med Karsten Inde och Hasse Lindström, bildade då en arbetsgrupp som med benäget bistånd av SHIF:s kanslipersonal arbetade fram bildandet av Guldklubben som sedan ägde rum på Restaurang Lustikulla i Stock-holm den 15 juni 2002. Rolf Johansson blev där vald till Paralympiska Guldklubbens första ordförande samtidigt som Bertil Swahn fick välförtjänta hyllningar för sitt initiativ och för sitt oförtröttliga arbete med att få sin idé om en Guldklubb genomförd.
 

 

Tillbaka