Paralympiska Guldklubbens verksamhetsberättelse för 2003

Styrelsens sammansättning under 2003

 

Ordförande

Rolf Johansson
Sekreterare Bengt Olofsson
Kassör Tore Nilsson
Ledamot Hans Lindström
Ledamot Gabriella von Hage
Suppleant Karsten Inde

SHIF har avböjt att utse en ordinarie ledamot i PGK-styrelsen.

 

Styrelsen har under året haft 7 st protokollförda styrelsemöten.

 

Styrelsens ord

Även det gångna verksamhetsåret har till stor del präglats av igångsättande av klubben (PGK).

Den 11 december träffades styrelsen för att ha en "Brainstorming" där man skulle komma med idéer vad PGK skall syssla med och vad man skall lägga ned kraft på.

På Älvsjömässans utställning "Hjultorget" var PGK representerad med flera styrelseledamöter som informerade om Paralympisk idrott och som också försökte "ragga" folk till handikappidrotten.

Efter en hel del startproblem har PGK nu börjat få igång sin hemsida. Vi hoppas att den skall vara helt klar till hösten med inmatad iformation i form av bilder och text.

När "Regionalt UtvecklingsCentrum Handikappidrott i Eskilstuna" behövde en "idrottslivs-berättare" i samband med ett idrottsläger, kontaktade PGK medlemmen Jonas Jacobsson som beredvilligt ställde upp och berättade om sitt idrottsliv som skytt och flerfaldig Paralympisk Guldmedaljör.

Då den nye lovande simmaren Alex Recoveanu flyttade till Stockholm, kontaktades PGK-medlemmen Petter Edström, vilken på vårt uppdrag tog sig an uppgiften att vara till hands som mentor åt Alex.

Efter mycket letande har nu ett företag hittats som skall tillverka medlemskort till alla som anmäler sitt intresse att bli medlemmar i PGK och som betalar sin medlemsavgift.

Vid den stora utställningen på Norrköpings Stadsmuseum om idrottsmateriels utveckling, ställde PGK:s ordförande Rolf Johansson sina "Paralympiska Världsrekord-Rullstolar" till förfogande, vilka rönte stor uppmärksamhet bland besökarna.

 

Rolf Johansson   Bengt Olofsson    Tore Nilsson

Hans Lindström    Gabriella von Hage   Karsten Inde