Paralympiska Guldklubbens verksamhetsberättelse för 2005

 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2005

 

                                                                           

Ordförande                        Tore Nilsson

vice Ordf.                           Hans Lindström

Kassör                               Jan Thulin

Ord. ledamot                     Merja Björck

Ord ledamot                      Maggie Tufesson (tom den 22/9 2005)

Suppleant 1                       Bertil Swahn (tillträder som ordinarie ledamot från den 23/9 2005)           

Suppleant 2                       Annelie Fjaestad             

 

SHIF har avböjt att utse en ordinarie ledamot i Guldklubbens styrelse.

 

Revisorer                           Ray Clark (ordinarie), Helen Rönnegard (suppleant)

 

Valberedning                    Sven Eryd (sammankallande) John Frisland och

                                            Monika Wetterström

 

Möten

Guldklubbens styrelse har under året haft 544 3 sammanträden.

 

Andra möten

Guldklubben har deltagit i ett flertalet möte i Handikappidrotts Historiska

Föreningen (HIHF) med projektnamn ”Hall of Fame”.

 

Hemsidan

Guldklubbens hemsida har varit i full drift på adressen http://www.guldklubben.se/.

 

Annonsör hemsidan

Klubben fick sin första annonsör Olivia Personlig Assistans AB i september 2005.

 


Medlemmar

Vid verksamhetsårets slut hade guldklubben 71 betalande medlemmar samt 2 hedersmedlemmar. Anledning till en lägre siffra är att medlemsavgiftens betalningsdatum satts till den 31december 2005.

 

Representation

Guldklubben deltog vid SHIF förbundsmöte i Arlanda/Knivsta den 27-29 maj. Även vid SHIF Tankesmedja (vision 2005) Infra City, Upplands Väsby november 19-20.

 

Konferens

September 2005 hade klubben en styrelsekonferens på Move & walk, Nässjö

 

Samarbeten

Klubben har haft ett gott samarbete med SHIF under året.

 

Mässor & Utställningar

Guldklubben deltog med en utställning vid SHIF ”Tankesmedja”

 

Guldklubbens arbete med det årliga sponsorsimmet i samband med Lidingöloppet gav ett tillskott i kassan på 2.000 kr.

 

Övrigt

Guldklubben tog initiativet till bildandet av en interimsstyrelse i Handikappidrotts Historiska Föreningen (HIHF), vilken bildades den 4 november 2005. Guldklubben har två representanter.

 

Styrelsen har skickat ut information till alla paralympiska guldmedaljörer om årsmötet 6 maj 2005.


 

 

Slutord

Flera punkter i handlingsplanen har infriats under året. Några av dom viktigaste sakerna var att ta fram ett informationsblad, förbättrad finansiering, gjort ett eget utställnings material som användes vid ”SHIF´s vision 2005” och bidragit till att handikappidrotts Historiska föreningen bildades. Vi tror att genom att klubben får fler annonsörer på hemsidan så kan det finansiella resultatet förbättras ytterligare.

 

Guldklubben tackar alla som på olika sätt stött vår verksamhet.

 

 

 

Stockholm  2006-04

 

 

_________________     _________________     ______________

 

Tore Nilsson                      Hans Lindström                Jan Thulin    

Ordförande                        Vice Ordf.                          Kassör

 

 

 

_________________     _________________     ______________

 

Merja Björck                      Bertil Swahn                      Annelie Fjaestad

Ledamot                            Ledamot,                           Suppleant