Paralympiska Guldklubbens verksamhetsberättelse för 2006

 

Styrelsens sammansättning

 

Ordförande                                            Tore Nilsson                                                                

vice Ordf.                                                Hans Lindström

Kassör                                                     Jan Thulin

Ord. ledamot                                           Kerstin Wikse´n

Ord ledamot                                            Karsten Inde

Suppliant 1                                             Ebbe Berglund

Suppliant 2                                             Bertil Swahn

 

SHIF har avböjt att utse en ordinarie ledamot i Guldklubbens styrelse.

 

Revisorer                                                Ray Clark (ordinarie),

Helen Rönnegard (suppleant)

  

Möten

Guldklubbens styrelse har under året haft 544 4 sammanträden.

 

Andra möten

Guldklubben har deltagit i ett flertalet möte i HIHF och Hall of Fame

 

Hemsidan

Guldklubbens hemsida har varit i full drift på adressen http://www.guldklubben.se/.

 

Medlemmar

Vid verksamhetsårets slut hade guldklubben 82 betalande medlemmar samt 2 hedersmedlemmar. Totala medlemsantalet för 2006 var därmed 84 st.

 

Representation

Guldklubben deltog vid SHIF Ordförande konferens Stockholm SDF  På Nordic Sea Hotel, Stockholm Guldklubbens utställning fanns med 

 

Samarbeten

Klubben har haft ett gott samarbete med SHIF under året.

 

Mässor & Utställningar

Guldklubben deltog med en utställning vid Rehab & Omsorgsmässan den 9-11 maj 2006 Stockholmsmässan

 

Övrigt

Guldklubben har nu en egen postbox Box1074 164 25 Kista. Årsmötet 2006 i Skövde beslutade att hålla årsmöte vartannat år. Åren emellan årsmötena skall en medlemsträff hållas.

 

Slutord

Dom tre betydelsefullaste händelserna under verksamhetsåret 2006 har varit.

På initiativ av guldklubben, bildandet av Handikapp Idrotts Historiska Föreningen (HIHF).

Årsmötet i Skövde i samband med handikappidrotts spelen.

Guldklubbens deltagande med vår utställning i Rehab & Omsorg på Stockholmsmässan.

 

 

Guldklubben tackar alla som på olika sätt stött vår verksamhet.

 

 

Stockholm  2006

 

 

Tore Nilsson                         Hans Lindström               Jan Thulin                   

Ordförande                           Vice Ordf.                          Kassör

 

Karsten Inde                         Kersin Wikse´n                      Bertil Swahn         

Ledamot                                Ledamot,                                 Suppleant

 

Ebbe Berglund

Suppleant