Information Paralympiska Guldklubben

Svenska paralympier från Paralympics i London 2012

Anna-Carin Ahlqvist
Bordtennis
Jonas Jacobsson
Skytte
Maja Richard
Simning
100 m Bröstsim
WR
Stefan Olsson och Peter Wikström
Rullstols Tennis Dubbel


Foto: Martin Naucler


Foto: Martin Naucler


Foto: Martin Naucler


Foto: Martin Naucler

 


Om Guldklubben

Paralympiska Guldklubben är en förening för paralympiska guldmedaljörer som har erövrat minst en guldmedalj, vid sommar eller vinterspelen. Paralympiska Guldklubben bildades 15 juni 2002.

Ulrica Messing deltar vid bildandet av Paralympiska Guldklubben

 

Vem får bli medlem i Paralympiska Guldklubben:

Den (Han eller Hon) som har tagit minst en Paralympisk guldmedalj vid sommar eller vinterspelen.

Om du tagit en eller flera paralympisk guldmedalj sätt in medlemsavgiften 200:- Kr på nedan angivet Pg konto.

Paralympiska Guldklubben plusgiro :  PG 334713-5

Paralympiska Guldklubbens ändamål är enligt föreningens stadgar att:

  • Inom föreningens ram vidareutveckla idrottsgemenskap även efter Paralympisk seger,
  • Intressera svenska folket att stödja de Paralympiska förberedelserna,
  • Verksamt bidraga till att marknadsföra svensk Paralympisk idrott,
  • Genom personlig medverkan i olika aktiviteter arbeta för att förbättra svensk Paralympisk idrotts status, nationellt och internationellt,
  • Arbeta för att förbättra de ekonomiska resurserna för svensk elitidrott för idrottsmän och –kvinnor med funktionshinder, inklusive Paralympisk idrott

Som stöd för dessa ändamål agerar Paralympiska Guldklubben bland annat vänförening med återkommande träffar för medlemmarna.

Vidare deltar Paralympiska Guldklubben på mässor och utställningar i mån av tid, för att sprida kunskap och erfarenhet av Paralympisk idrott.

Paralympiska Guldklubbens Talangstipendium
 

Paralympiska Guldklubbens” Talangstipendier”

Styrelsebeslut enl. protokoll 2012-11-25

Paralympiska Guldklubben (GK) strävar efter att årligen dela ut talangstipendier till lovande idrottare i Paralympiska sporter. När ekonomiskt utrymme finns ska den årliga budgeten för Paralympiska Guldklubben (GK) innehålla en post för stipendium/stipendier.

Målet är att dela ut stipendier till minst en kvinnlig och en manlig idrottare i Paralympisk idrott.  Stipendiaterna ska ha dokumenterad hög träningsvilja och stigande resultatnivå med

en definierad målsättningsprofil som siktar mot ett 1:a Paralympiskt deltagande för Sverige.

Kandidater till stipendiet identifieras i samarbete med Sveriges Paralympiska Kommitté och föreslås till GKs styrelse för beslut.

Styrelsen beslutar om tid och plats för utdelningen som bör ske i samband med något betydelsefullt evenemang i Parasport förbundet / SPKs  eller Guldklubbens regi.

Vid årets första ordinarie styrelsesammanträde med GK ska planeringen inför ”Årets stipendier” vara en av punkterna på föredragningslistan.
 

Hemsidan www.guldklubben.se

Paralympiska Guldklubbens egen webbplats är en samlingsplats för information om svenska paralympiska framgångar då den utöver information om Paralympiska Guldklubben även refererar till artiklar i media med svenska paralympiska deltagare.

Genom att vara medlem bidrar du till att nyttiga erfarenheter från ett framgångsrikt idrottsliv kan spridas såväl bland tidigare idrottskamrater som till nya förmågor, som ett stöd i framtida satsningar inom idrotten.

Vision

Lika villkor fullt ut för Paralympier som för Olympier

Vi vänder oss mot beteckningen ”friskidrott” för icke funktionshindrade idrottare eftersom både vi och de är friska
Vi stödjer en utveckling mot integrering av elitidrottande funktionshindrade i idrottsförbunden för icke funktionshindrade och det ska ske på värdegrunden ”lika förutsättningar och villkor".
 
Hur kontaktar jag Guldklubben

Skicka E-post till  petter.edstrom@gmail.com   (ordf. Petter Edström) eller skicka post till
Paralympiska Guldklubben
c/o Petter Edström
Döbelnsgatan 95 lgh. 1208
113 52  Stockholm

 

Guldklubbens historia

Guldklubbens första Paralympiska medalj

Bengt Olofsson tillbakablick
"TEL AVIV, ISRAEL DEN 3-11 NOVEMBER 1968"
 

Sverige deltog för första gången 1964 i Tokyo Japan, men erövrade ingen guldmedalj då. 
Sveriges första guldmedalj erövrades av Ulla Lindström i bordtennis 1968 i Tel Aviv Israel.

Summering av PGK 2002 - 2016

Profiler

En av många profiler i Paralympiska Guldklubben är Jonas Jacobsson. Jonas är en av de mest meriterade Guldmedaljörerna genom tiderna. Sammanlagt har Jonas tagit totalt "Sjutton" (17) paralympiska guldmedaljer vid nio paralympics 1980 till 2012. En bedrift som heter duga.
 

Medlemmarna

Guldklubben har för närvarande 146 stycken paralympiska guld medaljörer som erövrat minst en paralympisk guldmedalj vid sommar eller vinter spel.

Verksamhetsområden

Gästtalare vid olika arrangemang (Guldklubben får begäran från olika organisationer och föreningar att föreläsa)
Hjälper Parasport förbunddet vid olika projekt då Guldklubben får sådan förfrågan.
Utställningar och mässor  (tex. Hjultorget).

 

Guldklubbens beslutande organ är förenings stämman som hålls vartannat år 

Information om Guldklubben går att läsa på guldklubbens hemsida med adressen:
www.guldklubben.se

Tillbaka

Uppdaterad 2017-06-16 TAN