Paralympiska Guldklubben stämma den 2-3 juni 2018 i Örebro

Stämmans dokumentation Länkar till dokumentations filerna
Kallelse Sid 1 Kallelse, sid 2 Program sid 3 Dagordning sid 4 Reseräknings mall
 
Förvaltningsberättelse
 
Sid 1-6 Verksamhetsberättelse, sid 7 Resultat & Balansräkning 2016 och 2017
 
Stadgar
 
 Stadgar Senast reviderade vid årsmötet 2014-05-03
 
 
 

Senaste stämma protokoll 2016
Stamma protokoll 2016-05-29