Syfte och Målsättning
  • Inom föreningens ram vidareutveckla idrottsgemenskap även efter paralympisk seger
  • Förbättra de ekonomiska resurserna för svensk elitidrott, män och kvinnor med funktionshinder
  • Medverka till att Sverige tar fler paralympiska medaljer
  • Verksamt bidraga till att marknadsföra svensk paralympisk idrott
  • Intressera svenskt näringsliv att stödja svenska paralympiska förberedelser och satsningar
  • Genom personlig medverkan i olika aktiviteter arbeta för att förbättra svensk paralympisk idrotts status, nationellt och internationellt