Guldklubbens olika verksamheter
Utställningar och Mässor
 

PGK medverkar vid utställningar och mässor så som Hjultorget Stockholms mässan med flera.


SHIF´s utställnings monter


Hans Lindström


Styrelse arbeten
:


Ordf. Tore Nilsson

  1. Arrangerar PGK´s årsmöten
  2. Nytt medlemskort (2004)
  3. Project och sponsoransökningar
  4. Deltar i utställningar och mässor

Gästtalare vid olika arrangemang
 

Hemsidan: www.Guldklubben.se

 

Tillbaka