Paralympiska Guldklubbens verksamhetsberättelse för 2007

 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2007

 

Ordförande                         Tore Nilsson                      

vice Ordf.                           Hans Lindström

Kassör                                 Jan Thulin

Ledamot                             Kerstin Wikse´n

Ledamot                             Karsten Inde

Suppleant 1                         Bertil Swahn

Suppleant 2                         Ebbe Berglund

 

SHIF har avböjt att utse en ordinarie ledamot i Guldklubbens styrelse.

 

Revisorer                            Ray Clark, Revisor suppliant: Helen Rönnegard

 

Valberedning                      Sven Eryd,  och Monika Wetterström

Möten

     Guldklubbens styrelse har under året haft två sammanträden. En styrelse träff och ett telefonmöte.

 

Hemsidan

Guldklubbens hemsida på adressen http://www.guldklubben.se/ har varit i full drift under året. Retriever Sverige AB (genom John Friesland) tillhandahåller en mycket uppskattad och bra nyhetstjänst med samlade ”Svenska och internationella nyheter om handikappidrott och Paralympiska spel” 

 

Medlemmar.

Vid verksamhetsåret 2007 slut hade guldklubben 66 medlemmar inklusive 2 hedersmedlemar

Samarbetsparter

Guldklubben har erhållit ekonomiskt stöd från två företag Olivia Personlig  Assistans AB och Retriever Sverige AB

Representation

Guldklubben (Tore Nilsson) har repesenterat vid ett flertal tillfällen i HIHF styrelsemöten samt i arbetsgruppen Hall of Fame. Vidare så har Tore Nilsson också deltagit i SHIF:s Förbundsmöte den 4 - 6 maj 2007, Piteå

 

Slutord

Posetivt: Guldklubbens medverkan i SHIF:s Förbundsmöte samt att två av guldklubbens medlemmar blev invald i Hall of Fame Jonas Jacobsson och Gabriella von Hage

 

Negativt: Verksamhetsåret har varit ett år med lite innehåll totalt sett. Inställd medlemsträff (Eskilstuna SHIF utvecklings center i juni)

 

Guldklubben tackar våra företag och personer som på olika sätt stött vår verksamhet.

 

Stockholm den 16 mars 2008

 

Tore Nilsson                       Hans Lindström                  Jan Thulin                          

Ordförande                         Vice ordförande                 Kassör          

 

Kertin Wikse´n                   Karsten Inde                       Ebbe Berglund

Ledamot                             Ledamot                             Suppleant

 

Bertil Swahn

Suppleant