Nyhetsbrev

Uppdaterat  2017-12-19 TAN

Nyhetsbrev

Nr

Datum Handlar om

2017

1

Januari

Nyhetsbrev Nr 1 2017

2017

3

December

Nyhetsbrev Nr 3 2017            NYTT
2016 1 15 mars Nyhetsbrev Nr 1 2016
2015 1 April Nyhetsbrev nr 1 2015
2014      
 2014    Januari

1

8 januari 2014 Nya medlemmar, Guldklubbens Stipendier, Sotji 7 - 16 mars
2014  Februari

2

17 februari 2014 Kommande stämma Jönköping, Handikapp Idrotts SPelen, Sotji 7 - 16 mars
2014        Juni 4 17 juni 2014 PGK Stämma och Medlems-träff 3 maj Jönköping, om ny styrelse
2014  Oktober 5 20 oktober 2014 Medlemsträff 2015, Nya heders medlemmar, Ny valberedning,
       
       

18 maj 2015